Ako postupovať pri zmene a vypovedaní PZP?

Neustále zmeny na trhu v oblasti povinného zmluvného poistenia inšpirujú vodičov, aby sa o túto povinnosť spojenú s prevádzkou auta každoročne zaoberali. Pretože platí, že za rovnaký automobil môžete platiť v rôznych poisťovniach rozdielne. Zákonom stanovená poistka má však pri zmene aj rušení svoje špecifické pravidlá.

Potrebná je výpoveď

Ak ste sa rozhodli zmeniť poistku, je potrebné poisťovni doručiť výpoveď. Tú je nutné doručiť do poisťovne minimálne 6 týždňov pred začiatkom nového poistného obdobia. Povinné zmluvné poistenie sa totiž uzatvára na rok a  poistná zmluva sa dá vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, teda ročným výročím zmluvy. Nestačí, ak by ste ukončili poistenie napríklad jeho nezaplatením. Ak totiž zmluva zanikne z dôvodu neplatenia poistného, pokiaľ by ste aj uzavreli zákonnú poistku v inej poisťovni, táto je neplatná. Až po štandardnom vypovedaní zmluvy môžete zájsť do novej poisťovne, kde uzatvoríte nové PZP platné od dňa, keď stará poistka zanikne. Preto je vhodné pred zmenou poisťovne strážiť dátumy, aby automobil nezostal ani jediný deň bez krytia.

Vypovedanie poistenia mimo výročia

Mimo obdobia výročia zmluvy je možné vypovedať PZP iba v špecifických prípadoch, medzi ktoré patrí predaj vozidla, zošrotovanie, vyradenie z evidencie, krádež vozidla či výpoveď po poistnej udalosti, ale za presne stanovených podmienok poisťovne. Ak vypovedáte zmluvu pre niektorú z uvedených príčin, bude potrebné predložiť kópiu kúpnej zmluvy. Ak ju nemáte, potrebujete minimálne kópiu veľkého technického preukazu s novým majiteľom. Pri vyradení vozidla z evidencie to bude protokol o ekologickej likvidácii a pri odcudzení potvrdenie od Polície Ak ste požiadali o ukončenie PZP mimo výročia, požiadajte poisťovňu o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia.

S PZP nie sú žarty

Ak sa vyberiete na cestu bez platného PZP, hrozí vám pokuta až do výšky viac ako 3300 eur. To v prípade, že vás zastaví polícia. Nehovoriac o prípade, ak sa vám podarí spôsobiť škodu. V prípade dokázania viny sa môžu škody vyšplhať na stovky tisíc až milióny eur, čo môže skončiť exekúciami majetku. Preto je vždy dobré mať minimálne PZP v dokonalom stave.

Uzatvorte si poistenie on-line