Škodu na čelnom skla musí poisťovňa preplatiť. Aké sú možnosti?

Rozbité čelné sklo patrí medzi najčastejšie škody na vozidle. Výmena sa môže vyšplhať k stovkám eur a poisťovne odmietali hradiť škodu z PZP. Najvyšší súd SR však rozhodol v prospech vodičov!

Kamienok, najväčší nepriateľ na ceste

Nezáleží na schopnostiach vodiča, letiaci kamienok vie poškodiť auto bez ohľadu na šoférske zručnosti. Preplatenie výmeny čelného skla je bežnou súčasťou havarijného poistenia, no najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že v prípade nájdenia vinníka je možné škodu uplatňovať z jeho PZP. Rozhodol, že bez ohľadu na mieru zavinenia je aj letiaci kameň zodpovednosť, ktorej sa majiteľ vozidla podľa paragrafu 428 Občianskeho zákonníka nesmie zbaviť.

Situácia sa vyvinula v prospech motoristov

Ide o krok správnym smerom. Pred pár rokmi totiž poisťovne argumentovali, že lietajúci kameň nemá pôvod v prevádzke motorového vozidla vinníkom a je teda nezavinenou škodou. Škodca aj poškodený podpísali oznámenie poistnej udalosti o poškodení čelného skla a poisťovňa škodu zlikvidovala štandardným spôsobom. Keď počet týchto „nehôd“ začal narastať, takmer všetky poisťovne na základe poistných expertov prestali škody preplácať z povinného zmluvného poistenia, pretože podľa ich tvrdení bolo veľmi ťažké preukázať vinníka škody. Takýto stav trval až do súčasného rozhodnutia Najvyššieho súdu, podľa ktorého, ak vodič vozidla spod ktorého odletel kameň zastaví a uzná si svoju zodpovednosť, poisťovňa vám náhradu škody z povinného zmluvného poistenia vinníka musí preplatiť

Bez vinníka potrebujete pripoistenie

Možnosť uplatniť si záhradu škody z PZP vinníka prirodzene vzniká iba vtedy, ak vodič automobilu pred vami zastaví, chybu prizná a teda môže nasledovať postup ako pri klasickej škodovej udalosti. Ak takýto stav nenastane, vinník nezastaví, alebo chybu neprizná, prípadne sa vám podobná situácia stane na parkovisku, vo vašej neprítomnosti, pomôže jedine pripoistenie k čelného skla k PZP, ktoré poisťovne ponúkajú ako doplnkovú službu, alebo využitie plnenia z havarijného poistenia.

Uzatvorte si poistenie on-line