Cestovné poistenie do rizikových krajín

V dôsledku utečeneckej krízy, niekoľkonásobných teroristických útokov a nepokojov, ktoré postihujú hlavne štáty severnej Afriky a Blízkeho východu sa v priebehu posledných niekoľkých mesiacov pomerne rapídne zmenilo správanie dovolenkárov, čoho následok sa prejavil aj v ponuke cestovných kancelárií a touroperátorov. Zaujíma Vás, aký dopad majú takéto situácie na cestovné poistenie?

Donedávna populárne, ba až tradičné dovolenkové destinácie ako Egypt, Turecko, Grécko či Tunisko dnes prechádzajú krízou, kvôli ktorej výrazne poklesol záujem dovolenkárov o ne. Hoci sa toho roku ceny zájazdov do spomínaných krajín značne znížili, Slováci aj napriek tomu dali skôr na opatrnosť a mnohí z nich sa rozhodli stráviť leto vo vlasti či vycestovať do bezpečnejších krajín ako Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko alebo Čierna Hora.

Ako však zistíte, či je bezpečné cestovať do Vami zvoleného cieľového miesta? Pred vycestovaním do cudziny, či už za účelom dovolenky alebo služobnej cesty, Vám odporúčame vždy skontrolovať odporúčania a upozornenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré sa obvykle týkajú rizík spojených s politickými nepokojmi, teroristickými udalosťami, ale aj zdravotných rizík napríklad v dôsledku šírenia rôznych epidémií.

V súčasnej neistej situácii, ale i pre prípad bežných zdravotných ťažkostí, skrátka v každom prípade vycestovania do zahraničia odporúčame vybaviť si cestovné poistenie. To Vám totiž v krajnom prípade môže pokryť napríklad aj liečebné náklady a náklady na repatriáciu vzniknuté v dôsledku teroristického útoku či epidémie.

Upozorňujeme však, že ak pred vycestovaním alebo počas pobytu v rizikovej krajine neuposlúchnete odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a dôjde k poistnej udalosti práve v dôsledku týchto rizík, poisťovňa Vám nemusí poskytnúť poistné plnenie. Pripravení buďte aj na to, že niektoré poisťovne môžu odmietnuť uzavretie poistnej zmluvy, ak cestujete do rizikových oblastí.

Hoci cestovné poistenie Vás pred hrozbou vzniku krízových udalostí neochráni ani v inak bezpečných krajinách, jeho význam spočíva v tom, že pokrýva nemalé náklady na liečebné zákroky, hospitalizáciu a prevoz do vlasti, ktoré by za normálnych okolností mohli aj niekoľkonásobne presiahnuť celkovú cenu Vašej dovolenky. Zhrnutie je teda nasledovné: buďte zdravo opatrní, sledujte situáciu vo svete a zriaďte si cestovné poistenie , ktoré Vás bude stáť len niekoľko eur, avšak v prípade ťažkostí Vám môže zachrániť kožu.

Uzatvorte si poistenie on-line