Cestovné poistenie v kocke

To posledné, čo by chcel človek zažiť počas cestovania alebo pobytu v zahraničí sú akékoľvek zdravotné komplikácie seba alebo svojich spolucestujúcich. Chceme či nechceme, takéto situácie niekedy nastávajú, a práve v podobných prípadoch Vám môže byť veľmi užitočné cestovné poistenie.

Kostru cestovného poistenia štandardne predstavuje poistenie liečebných nákladov, ktoré slúži najmä na krytie nákladov na lekárske ošetrenie, liečenie a predpísané lieky, prevoz do nemocnice a hospitalizáciu, prípadne aj prevoz pacienta späť do domácej krajiny - tzv. repatriáciu. Ak Vám napríklad v zahraničí ochorie dieťa, a je potrebný jeho transport domov, ako sprevádzajúca osoba máte nárok na preplatenie tejto cesty, ako aj prípadného ubytovania.

pNa túto základnú kostru sa ďalej nabaľujú voliteľné pripoistenia, najčastejšie ide o úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. Niektoré poisťovne poskytujú komplexné cestovné poistenie, ktoré okrem poistenia liečebných nákladov zahŕňa aj ďalšie poistné služby v jednom balíku. Poistné podmienky tej-ktorej poisťovne sa pritom v jednotlivých detailoch líšia, odporúčame preto vopred si ich preštudovať.

  • Poistenie liečebných nákladov, ktoré spadá pod cestovné poistenie, si netreba zamieňať s úrazovým poistením. Úrazové poistenie štandardne nie je súčasťou cestovného poistenia, avšak ako pripoistenie ho môže dopĺňať v zmysle náhrady za vzniknutý úraz alebo zranenie v podobe odškodného.
  • Pred časom sme sa v našom blogu venovali téme poistenia batožiny , ktoré je takisto vhodné zvážiť v súvislosti s cestovným poistením. Toto pripoistenie zabezpečuje finančnú náhradu v prípade krádeže, straty alebo poškodenia Vašej batožiny.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spočíva v tom, že chráni poistenca v prípade neúmyselného poškodenia cudzieho majetku alebo spôsobenia škody na zdraví alebo živote tretej osoby.

V súvislosti s cestovným poistením nesmieme zabudnúť na európsky preukaz zdravotného poistenia. Hoci mnoho ľudí sa pri cestách do zahraničia spolieha len na európsky preukaz, treba mať na zreteli, že tento platí len v členských štátoch Európskej únie, Švajčiarsku, Srbsku, Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Navyše neslúži na krytie nákladov pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. Európsky preukaz zdravotného poistenia rovnako neuplatníte ani na krytie nákladov za spoluúčasť a nákladov spojených s prepravou poistenca do domácej krajiny, čo často predstavuje sumu vo výške niekoľkých stoviek až tisícok eur.

Ak máte v problematike cestovného poistenia určité nejasnosti, bez váhania nás kontaktujte a my radi zodpovieme Vaše otázky. No a v prípade, že sa chystáte na dovolenku, poznávací zájazd, služobnú cestu, študijný pobyt či stáž, odporúčame Vám využiť našu on-line kalkulačku, vďaka ktorej si jednoducho môžete porovnať ceny viacerých poisťovní a vybrať si cestovné poistenie vyhovujúce Vašim požiadavkám.

Uzatvorte si poistenie on-line