Čo je poistenie finančnej straty?

Poistenie finančnej straty (môžete sa stretnúť aj s názvom GAP) je vhodným doplnkom ku havarijnému poisteniu. V nasledujúcich riadkoch sa vám budeme snažiť priniesť všetko, čo o tomto type poistenia potrebujete vedieť.

Hodnota nového auta začína klesať v momente jeho zakúpenia. Aj to najlepšie havarijné poistenie vám v prípade krádeže, či totálnej škody, nevyplatí pôvodnú cenu vozidla. Berie totiž do úvahy aktuálnu hodnotu vozidla, ktorá je spravidla menšia, ako cena, za ktorú ste auto kúpili. V prípade krádeže, či totálnej škody vozidla, poisťovňa vyplatí sumu vo výške aktuálnej hodnoty vozidla, zníženej o spoluúčasť. Spoluúčasti sme sa venovali v samostatnom článku .

Príklad 1: V roku 2013 sme zakúpili nové motorové vozidlo. Stálo nás 18 000 eur. V roku 2016 sa dá také isté ojazdené auto kúpiť za 10 500 eur. Auto nám v roku 2016 ukradli, no mali sme ho havarijne poistené. Poisťovňa nám vyplatí sumu 10 500 eur, zníženú o spoluúčasť. V našom príklade sme mali uzavretú fixnú spoluúčasť vo výške 199 eur. Konečná vyplatená suma predstavuje hodnotu 10 301 eur.

To isté platí nielen pri krádeži auta, ale aj pri vyhlásení totálnej škody vozidla. Dostať sa do takej situácie vôbec nie je ťažké. Totálnej škode sa podrobne venujeme v inom článku.

V čom nám teda pomôže poistenie finančnej straty? Takéto poistenie slúži ako ochrana pôvodnej hodnoty vozidla. Jeho dĺžka už závisí od konkrétnej poisťovne. Zväčša je však možné ho uzatvoriť na 3 – 4 roky, kedy cena vozidla klesá najprudšie. Ako teda funguje? V prípade krádeže vášho auta, alebo vyhlásenia jeho totálnej škody, vám bude vyplatený rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla a plnením z havarijného poistenia.

Príklad 2: V roku 2014 sme zakúpili nové motorové vozidlo. Stálo nás 17 500 eur. V roku 2016 sa dá také isté ojazdené auto kúpiť za 10 000 eur. Auto sme v roku 2016 havarovali a bola mu vyhlásená totálna škoda. Mali sme ho havarijne poistené. Zároveň sme mali uzavretú nulovú spoluúčasť. Poisťovňa nám teda vyplatí 10 000 eur. Spolu s havarijným poistením sme však uzavreli aj poistenie finančnej straty. Bude nám tak vyplatený aj rozdiel medzi nadobúdacou hodnotou vozidla (za koľko sme ho kúpili, 17 500 eur) a plnením z havarijného poistenia (koľko nám vyplatila poisťovňa v rámci havarijného poistenia, 10 000 eur). To predstavuje 17 500 eur – 10 000 eur = 7 500 eur. Celkovo dostaneme 17 500 eur, teda toľko, za koľko sme auto pôvodne kúpili.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Naši špecialisti vám radi pomôžu.

Uzatvorte si poistenie on-line