Poistné podvody môžu vyjsť draho

Bežní ľudia uzatvárajú poistenie kvôli krytiu nečakaných rizík a finančnej kompenzácii ujmy. Niekoho však zláka vidina neoprávneného zisku. Pozor na pokušenie poistku zneužiť. Poisťovne majú čoraz viac sofistikovanejších metód, ako sa podvodom brániť.

Podvod nie je náhoda

Poistného podvodu sa nemôžete dopustiť nevedome. Z toho vychádzajú aj poisťovne, ktoré už vedia identifikovať podozrivé správanie. Často ide napríklad o nahlasovanie úrazov, ktoré sú fiktívne, poškodenie vecí, ktoré sa stali pred uzatvorením poistky, alebo napríklad aj manipulácia zo škodou. To znamená, že poistený uvádza iný príbeh poškodenia veci ako sa skutočne stal. Na niektoré udalosti je totiž v poistení výluka a tak sa mnoho klientov napríklad snaží vykresliť vznik škody inak ako sa stala. Ide o jeden z najčastejších pokusov o podvod, ktoré však dnes už poisťovne precízne monitorujú a na základe špeciálnych technológii vedia zistiť pravdu. Klamať o pôvode škody sa preto rozhodne neoplatí.

Špeciálne nástroje

Pri prešetrovaní nahlásených poistiek sa dnes používajú špeciálne aplikácie, ktoré porovnávajú napríklad objekty vstúpené do poistenia a ich poškodenie. Moderné technológie sa však posúvajú stále ďalej. Mnoho poisťovní pri zložitejších poistkách využíva aj digitalizáciu hlasu, ktorá automaticky dokáže detekovať podozrenie z klamstva. Bežnou pracou je komplexnejšie preskúmanie lekárskej správy a röntgenových snímkov pri úrazoch, ktoré sú z pohľadu podvodov najrizikovejšie. Podozrivé konanie a nadmerné poistné udalosti, či machinácie s poistkami pomôže riešiť aj register poistných udalostí, ktorý funguje od 1. januára tohto roka. Register spravuje Slovenská asociácia poisťovní umožňuje jednotlivým poisťovniam nahliadnuť do rôznych škodových udalostí.

Aj za pokus môže byť väzba

Poisťovne pri odhalení pokusu o podvod nebývajú príliš zhovievavé. Aj preto, že podvodu na postení sa prakticky nedá dopustiť z neznalosti. Takéto konanie preto obvykle postupujú automaticky na trestné oznámenie a začína sa kolobeh, ktorý môže skončiť aj väzbou. Podľa aktuálneho zákona je poisťovací podvod v hodnote od 266 eur klasifikovaný ako trestný čin to aj v štádiu pokusu.
To znamená, že v prípade preukázania viny môže byť páchateľovi uložený trest až do 15 rokov odňatia slobody, v závislosti od výšky spôsobenej škody a závažnosti. Pre ilustráciu, už za „malú“ škodu v rozsahu od 266 eur do 2660 eur je trestná sadzba stanovená na 1 až 5 rokov odňatia slobody.

Uzatvorte si poistenie on-line