Poistenie splátok hypotéky zachráni strechu nad hlavou

Výpadok príjmov, choroba, či strata zamestnania sú životné udalosti, ktoré nikoho nepotešia. Ak máte na krku ešte aj hypotéku, už skutočne tečie do topánok. Starosť kde vziať na ďalšiu splátku, môže na svoje plecia prebrať poisťovňa.

Istota sa určite oplatí

Poistenie splátok hypotéky vám dnes odporučí každá banka. Dôvodom je, že pri časovom horizonte splácania desiatok rokov sa zvyšuje riziko výskytu udalostí, ktoré nemusia byť priaznivé. Strata práce, prípadne dlhodobá práceneschopnosť, nebodaj invalidita, alebo úmrtie živiteľa rodiny. Bez poistenia a dostatočného finančného zabezpečenia tak k tiaži osudu pribudne aj otázka, ako splatiť hypotéku. Poistenie splátok preto nie sú zbytočne vyhodené peniaze, ale stávka na istotu.

Poistenie priamo v banke

Poistiť si splátky vám priamo pri podpise úverovej zmluvy ponúkne už takmer každá banka. Často dokonca poistenie odmení aj znížením úroku na hypotéke. Takéto riešenie je vhodné pre mladých ľudí, ktorí neplánujú v najbližšej dobe kvôli štátnemu príspevku refinancovať, alebo pre tých, čo majú úver na kratší čas. Problém je, že v prípade prenosu úveru do inej banky, zaniká aj pôvodné poistenie, ktoré je súčasťou jednej zmluvy. Bude preto potrebné uzatvoriť poistenie nové. A tu opäť vstupujú do hry premenné ako vek, platové podmienky, zdravie a poistenie už môže byť menej výhodné, alebo dokonca zamietnuté.

Navštívte poisťovňu

Riešením, ktoré pokryje schopnosť splácať úver bez ohľadu na banku je poistenie na samostatnej zmluve, ktorá predstavuje špecifické životné poistenie. V tomto prípade je poisťovni jedno, komu dlh splácate, rozhoduje iba cieľová suma, na ktorú ste poistenie uzatvorili. Vďaka tomu v prípade smrti poisťovňa vyplatí banke celý dlh, počas práceneschopnosti platí splátky za vás. Rovnako aj v prípade invalidity. Všetko závisí od krytí, ktoré pri podpise zmluvy uzatvoríte.

Pozor na detaily

Aj pri uzatvorení poistky nemusí byť splatenie hypotéky isté. Napríklad, ak ste zatajili pri jej podpise závažné ochorenie. Overte si aj pri ako dlhej práceneschopnosti poisťovňa uhrádza splátky. Krytia sa nedočkáte ani v prípade, ak ste síce uzavreli poistenie v prípade prepustenia z práce, ale výpoveď ste podali sami. Je vždy dobré detailne sa oboznámiť s pravidlami, ktoré vám poisťovňa k úveru poskytne, aby ste mohli pokojne spávať a nebáť sa, že nepriazeň osudu vás pripraví aj o strechu nad hlavou.

Uzatvorte si poistenie on-line